Với cách làm này, 90% khả năng bạn sẽ bật được tiếng Việt trên loa thông minh. Tuần trước, ở Việt Nam đã xuất hiện một số lượng nhỏ người dùng, tự nhiên được kích hoạt Tiếng Việt trên Google home, tuy số lượng được kích hoạt còn khá nhỏ nhưng cũng đủ khiến toàn bộ người chơi smarthome cảm thấy phấn khích. Hôm nay, lại tiếp tục có thêm rất nhiều người được kích hoạt tiếng Việt trên Google…